Download Lord Lombo – Liziba

Artist(s) Name:

Track Title: Liziba

Category: Music, Lyrics

Output Format: audio mp3

Published: 2023

Lord Lombo Liziba mp3 download

Gospel music phenomenally enormous singer Lord Lombo drops in a  new track titled “Liziba”.

This track has wonderfully been a blessing to the body of Christ, Kindly get the file below and share.

Download Mp3

Lyrics: Liziba – Lord Lombo

Nako kende lisusu wapi
Nako tuna lisusu nani
Yesu nde liziba eh
Liziba ya mayi ya bomoyi

Nako kende lisusu wapi
Nako tuna lisusu nani
Yesu nde liziba eh
Liziba ya mayi ya bomoyi
Ata ba mbonge, mipepe eko ya
Motema na nga mitungisa te
Yesu nde mbendele eh
Ya elonga na ngai

Na mipesi na yo ooh
Na yo ooh
Na mikabi na yo ooh
Na yo ooh
Na mitiki na yo ooh
Na yo ooh

Na mipesi na yo
Na mitiki na yo
Liziba ya mayi ya bomoyi

Molili e zingeli ngai
Na ko simba loboko na yo
Masiya nde nzela ya bomoyi
Yo nde mwinda na ngai

Soki pe bitumba e komi makasi
Nako banga na ngai te
Po ete oza elombe
Yaya yaya yaya…

Na mipesi na yo ooh
Na yo ooh
Na mikabi na yo ooh
Na yo ooh
Na mitiki na yo ooh
Na yo ooh
Na mikabi na yo ooh
Na yo oh, oh
Na yo oh, oh

Ooh oh oh oh
Zua ngai, zua ngai
Ooh oh oh oh
Kamba ngai, kamba ngai
Ooh oh oh oh
Na mitiki lokola mbeka
Ooh oh oh oh
Yaya yaya yaya
Ooh oh oh oh
Zua ngai, zua ngai
Ooh oh oh oh
Na mipesi e pa na yo
Ooh oh oh oh
Kamba ngai, kamba ngai
Ooh oh oh oh